Search Results

Результати пошуку

The results of most searches that can return several hits will be displayed in a dockable panel (see Dockable Windows for more information). The results will be sorted on a per file and per line basis, and can be collapsed for each file (by doubleclicking the filename) (also see Folding).

Результати більшості пошуків, що повертають декілька знайдених співпадань, відображуватимуться в Пристикованій панелі (див. Закріплення вікон для отримання додаткової інформації). Результати сортуються за файлами і за рядками і можуть бути згорнуті для кожного файла (двічі клацнувши ім'я файла) (див. Згортання).

Commands that make use of the facility are:

 

Команди, що використовують подібні засіби:

 

  • Виконати пошук всього у відкритих документах в діалозі Знайти
  • Виконати пошук всього в поточному документі в діалозі Знайти
  • Знайти все в діалозі Пошук в Файлах
The results in the Search results window can be deleted using the DEL key, on an individual, per file or per search basis. They can be further manipulated using the right click popup menu for the window. Additionally, the text of the window is plain text that can be copied and asted for further processing. Double-clicking on a result will open that file and go to its location. Using the Open All right-click menu entry will open all of the files which the collection of displayed search results, collapsed or not, references. Результати у вікні Результати пошуку можуть бути вилучені за допомогою клавіші DEL, як окремо, як у у складі файла або як запит пошуку. Ними можна додатково маніпулювати за допомогою контекстного меню для цього вікна. Крім того, текст вікна – це простий текст, який можна скопіювати і вставити для подальшої обробки. Подвійне клацання на результаті пошуку відкриє цей файл і перенесе на його місце у файлі. Пункт контекстного меню для цього вікнаВідкрити Все відкриє всі файли, які відображаються в результатах пошуку, згорнутих і розгорнутих.
Search->Switch to found results window shows this window if hidden and not empty, and toggles focus between it and the main Notepad++ window. When the window is not shown, Go to Next found result and Go to Previous found result navigate among results. Команда Пошук-> Вікно результатів пошуку показує це вікно, якщо воно приховане і не порожнє, і перемикає фокус між ним та основним вікном Notepad + +. Якщо вікно не відображається, команди Наступні результати пошуку і Попередні результати пошуку здійснюють перехід між результатами.
The results will be colored depending on the type of result. See  Styler Configurator for information on how to change these colours. Результати будуть пофарбовані в залежності від типу результату. Див   Конфігуратор стилю для отримання інформації про те, як змінити ці кольори.

X
Loading