Replacing

Заміна

The Replace dialog is a supplement to the Find dialog. All the same rules still apply, but now you can replace the found text with some other text., or nothing if you want to remove it. Діалог заміни є доповненням до діалогу пошуку. Застосовуються ті ж правила, але тепер ви можете замінювати знайдений текст іншим текстом, або не замінювати чимось, якщо ви хочете видалити його.
The most important change is that the Selection only checkbox now applies to the Replace All operation. Replace All will replace all occurrences of the query with the replacement text. Replace in all opened documents will perform a Replace All operation on all the documents that are currently opened in Notepad++. Likewise, Replace in files performs a replacement across all files of a certain type(s) in a folder; it is available from the Find in files dialog, and uses all its applicable options. Найбільш важливою зміною є те, що прапорець Вибрати тепер застосовується до операції Замінити все. Команда Замінити все буде міняти всі входження запиту пощуку на текст для заміни. Замінити у всіх відкритих документах буде виконувати операцію Замінити все у всіх документах, які в даний час відкриті в Notepad + +. Крім того, Заміна у файлах виконує заміну у всіх файлах певного типу (типів) в папці; вона доступна з діалогу Знайти у файлах і використовує всі свої відповідні параметри.
X
Loading