">

Searching in Files

Пошук в файлах

The Find in Files dialog searches for matches in all the files that are specified by the given filters. Діалог Пошук в Файлах шукає відповідностів усіх файлах, що визначені фільтрами
The Filters input allows you to filter be name and extension, and is a space separated list. It will automatically use the extensions associated with the language of the currently opened file, but can easily be overridden (see Languages). Введення Фільтрів дозволяє вам фільтрувати за ім'ям і розширенням; роздільником у списку є пробіл. Буде автоматично використовуватися розширення, що асоціюються з мовою наразі відкритого файлу, проте це можна легко скасувати(див. Мови).
The Directory field will allow you to fill in the directory to search, and by default is the directory of the active file (for more info, see Preferences). Поле Тека дозволить вам вказати каталог для пошуку: за замовчуванням - тека відкритого файлу (для більше інформації див. Налаштування).
Whether the filter and search directory conform to the current document or remain what they are unless user decides otherwise is controlled by the Follow doc checkbox. Рішення користувача: узгодити фільтр і теку пошуку з поточним документом, або навпаки, - виконується за допомогою перемикача У теці поточного файла .
When In all sub-folders is checked, additionally all sub-directories are scanned for search results as well. When In hidden folders is checked, hidden sub-directories will also be checked (by default, these will be skipped). Find them all will initiate the search. Якщо відмічено У всіх підтеках , всі підтеки також скануються для результатів пошуку. Якщо відмічено У прихованих теках , всі приховані підтеки також будуть перевірені (за замовчуванням, вони будуть пропущені). Команда Знайти все розпочинає пошук.

Results are displayed in the Search results window. Results are displayed in the Search results window.
X
Loading