Go to dialog

Діалог Перейти До Рядка

To go to a certain location in the file, open the Go To line dialog by selecting Search->Go To line or by doubleclicking the location section in the statusbar (also see Status Bar). You can go to a certain line in the file or position, depending on the selection in the dialog. The Go! Button will go to that location if it's valid, the I'm going nowhere button cancels the operation. Щоб перейти в певне місце у файлі, відкрийте діалогове вікно Перейти До Рядка, вибравши Пошук->Перейти до рядка або двічі клацнувши на розділі Розташування в рядку стану (див. Рядок стану). Ви можете перейти до певного рядка у файлі або позиції в залежності від вибору в діалоговому вікні. Кнопка Вперед! перенесе в те місце, якщо воно правільно зазначене, кнопка Не хочу нікуди скасує операцію.


X
Loading