Dialog-free search

Пошук без діалогу

After a search inside a file, you can select Search->Find Next or Search->Find Previous to search for this query again. This allows you to quickly perform the same search multiple times without the need for any further input. Після пошуку у файлі, ви можете вибрати Пошук-> Знайти далі або Пошук-> Знайти в попередньому, щоб виконати пошук ще раз. Це дає можливість швидко виконати той же пошук кілька разів без необхідності в будь-якому подальшому введенні.
Likewise, you can use Search->Go to Next found result or Search->Go to Previous found result to navigate through results shown on the Search result window Крім того, ви можете використовувати Пошук-> Наступні результати пошуку або Пошук-> Попередні результати пошуку для навігації за результатами, показаним у вікні Результати пошуку

Volatile search

Volatile search consists in searching for a word under the caret without the need to open the search dialog box. This has two flavours:

  • Search->Find (Volatile) Next or Search->Find (Volatile) Previous find the next/previous occurence of the selected text, without affecting continued search.
  • Search->Select and Find Next or Search->Select and Find Previous find the next/previous occurence of the word under the caret, and remember this search so that continued search applies to this same word.

Пошук на льоту

Пошук на льоту полягає в пошуку слова під курсором без відкритгя пошукового діалогового вікна. Він має дві особливості:

  • Пошук->найти (на льоту) далі або Знайти (на льоту) в попередньому знаходить наступне/попереднє входження вібраного тексту, безперервний пошук не діє.
  • Пошук->Вибрати і шукати далі або Пошук->Вибрати і шукати раніше знаходить наступне/попереднє входження слова під знаком курсора і запам'ятовує пошук, щоб безперервний пошук звертався до такого ж слова.
X
Loading