Brace Matching

Перейти до парної дужки

Notepad++ can search for matching brace pairs. Placing the cursor at one brace will automatically search for the matching other brace, and highlight it (see Styler Configurator). You can move the cursor to the matching brace by selecting Search->Go to matching brace. Notepad ++ може знайти відповідні пари дужок. Розмістіть курсор в одній дужці і Notepad ++ автоматично знайде відповідну іншу дужку і підсвітить її (див. Конфігуратор стилю). Ви можете перемістити курсор на відповідну дужку, вибираючи Пошук-> Перейти до дужки.
X
Loading