Zooming

Масштабування

Scintilla allows to zoom in or out on the current text, without actually modifying any font properties. This allows for a quick oversight or a very clear view of the text (or both, see the screenshot and Multi-View). Scintilla дозволяє збільшити або зменшити масштаб поточного текста без фактичної зміни будь-яких властивостей шрифту. Це дозволяє швидко контролювати або дуже чітко бачити текст (або те і інше, див. скріншот і Багатовіконне відображення).
To zoom in, select View->Zoom->Zoom in, press the  button or depress the Ctrl key and scroll the mousewheel forwards. Щоб збільшити масштаб, виберіть Вигляд->Масштаб->Збільшити масштаб, натисніть на  клавішу або натисніть Ctrl і прокрутіть коліщатко миші вперед.
To zoom out, select View->Zoom->Zoom out, press the  button or depress the Ctrl key and scroll the mousewheel backwards. Щоб зменшити масштаб, виберіть Вигляд->Масштаб->Zoom out, натисніть на  клавішу або натисніть Ctrl і прокрутіть коліщатко миші назад.
To restore the original zoom (100%), select View->Zoom->Restore default zoom setting. Щоб відновити масштаб(100%), виберіть Вигляд->Масштаб->Відновити масштаб .

X
Loading