System Tray

Системний трей


The system tray, aka notification area, is the area on the right or bottom of the Windows task bar which shows small icons related to running programs. It is common that double clicking the icon will bring the corresponding application to the front, or pop up some dialog related to the application. Most of the time, right clicking such an icon pops up a menu of frequently used commands to ask the application to perform. Системний трей, тобто область повідомлень, - це ділянка на правій або нижній частині Windows панелі завдань, яка показує невеликі значки, пов'язані з запущеними програми. Зазвичай двічі клацнувши значок викличемо вікно відповідної програми, або за допомогою контексного меню викличемо діалоги, пов'язані із її застосуванням. Переважно, клацнувши правою кнопкою миші значок, за допомогою контексного меню з часто використовуваними командами намагаються змусити програму їх виконувати.


You can send any running instance of Notepad++ to the system tray: Ви можете відправити будь запущений екземпляр Notepad + + в системний трей:
If you try to minimise a running instance of Notepad++ to the system tray while one is already there, the new instance will be minimised in the standard way, so that its button remains on the task bar. Якщо спробувати згорнути запущений екземпляр Notepad + + в системний трей в той час, як один вже там є, новий екземпляр буде згорнуто у стандартний спосіб, і його кнопка залишається на панелі завдань.    X
    Loading