Right-to-Left (RTL)

Справа наліво

Notepad++ support both Left-to-Right (LTR) and Right-to-Left (RTL) environments. The main user interface determines the layout using the translation file (if the file contains the 'RTL=”yes”' attribute in the 'Native-Langue' tag, it will enable the RTL UI, otherwise it will be LTR). Notepad + + підтримує середовища написання тексту як зліва направо (LTR), так і справа наліво (RTL). Основний користувальницький інтерфейс визначає файл перекладу (якщо файл містить атрибут'RTL=”yes”' у тегу 'Native-Langue' , користувальницький інтерфейс (UI ) буде RTL, в іншому випадку - LTR.
Each View can also independently set the RTL or LTR mode, simply select View->Text Direction LTR for LTR text display and View->Text Direction RTL for RTL text display. Please note that Scintilla currently has issues with RTL text display for LTR text and indicators (especially if RTL and LTR are combined). Кожне вікно також може бути незалежно налаштоване в RTL або LTR режимі. Для цього виберіть Вигляд->Текст зліва направо для відображення тексту LTR і Вигляд->Текст справа наліво для відображення тексту RTL. Зверніть увагу, що в даний час Scintilla випускається з RTL (отже є проблеми, особливо, якщо RTL і LTR скомбіновані).
X
Loading