Wrapping

Переведення рядків

Line wrapping means that lines that are longer than the actual width of the screen are wrapped (that is, continued on a new line), without actually inserting any newline characters. Переведення рядків означає, що рядки, які довші, ніж фактична ширина екрана, згортають (тобто, продовжують з нового рядка), без вставки якогось символу нового рядка.
To enable line wrapping, select View->Wrap or press . Щоб активувати опцію переведення рядків, виберіть Вигляд->Перенесення рядків або натисніть .
To enable a visual cue where a line is wrapped as opposed to be ended with a newline character, select View->Show Symbol->Show wrap symbol. Display of where a line could wrap because its length exceeds some threshold can be enabled and configured in both Preferences and Styler Configurator. When choosing to just have a line break, you can control whether and where a wrap symbol is displayed. Щоб включити візуальну підказку, де рядки, переневедені, на відміну від закінчених символом нового рядка, виберіть Вигляд> Показати символ>  Показати символ переведення рядка. Відображення, де рядки можуть бути переневедені, якщо їх довжина перевищує деякий поріг, може бути задіяне і налаштоване в опціях Налаштування і Конфігуратор стилю. При виборі мати тільки розрив рядка, ви можете контролювати, чи буде і де буде символ переносу віжображатися.
X
Loading