Upgrading

Оновлення

Notepad++ is an actively maintained piece of software, and new versions come fast. There are basically three ways to keep abreast of changes: Notepad + + є програмним забезпеченням, що активно підтримується: нові версії виходять швидко. Є три основних способи бути в курсі змін:
  • Enabling the Auto Update feature. When a new version is released, and after some delay - 15 days, you will be notified that a new version is available, and presented with the option of installing that newer version.
  • Using the ? -> Update Notepad++ command. This will check whether there is a new version and whether the safety dlay is over. If so, you are presented with the opportunity to download and install the newer version.
  • Going to the main website and downloading the latest installer or zipped archive.
  • Включення функції автоматичного оновлення. За 15 днів після випуску нової версії, ви будете повідомлені, що вона доступна і є можливість її встановити.
  • Використовуючи ? -> Оновлення Notepad++. Буде перевірено наявність нової версії і закінчення терміну тестування. В разі позитивного висновку, вам буде надана можливістю скачати і встановити нову версію.
  • Відвідати головний сайт і завантажити останню версію інсталятора або заархівований реліз.
The safety delay is provided so that, in case a critical bug is spotted on a new release, a corrective release is done quickly enough, preventing bad bugs to become widespread. Пауза на тестування безпеки необхідна для того, щоб у разі наявності критичної помилки в новому релізі, досить швидко зробити коригування і уникнути поширення некоректних версій.


X
Loading