Editing

Редагування

Primarily editing files is done by simply using the keyboard (or the standard Input Method Editor (IME) for eastern asian language) to change the contents, inserting and deleting text as needed. However, Notepad++ has many tools and aids to assist in editing files, mainly to automate repetitive tasks or speed up development.Notepad++ is based on the Scintilla edit control and relies on it to perform many editing tasks, supplementing it if useful. Перед усім редагування файлів), щоб, у міру потреби, змінити, вставити або видалити текст, робиться просто за допомогою клавіатури (або стандартного редактора методу вводу (IME) для східних азіатських мов. Крім того, Notepad + + має багато інструментів і допоміжних засобів аби допомогти в редагуванні файлів, головним чином для автоматизації повторюваних завдань та прискорити виконання. Notepad + + базується на елементі управлення Scintilla edit control і спирається на нього при виконанні багатьох завдань редагування, за необхідності доповнюючи його.
X
Loading