Session management

Керування сесіями

Sessions are a set of files opened in Notepad++. They store the open files, the active file (and which view, see the section about Multi-View), the current selection and position in the file, the current bookmarks (see Bookmarks) and the current language (see the section about Languages). Using sessions, you can open a set of (related) files with one action. Сесія - це набір файлів, відкритих в Notepad + +. Сесії зберігають відкриті файли, активний файл (і поточне вікно, див. розділ Багатовіконний вид), поточний вибір і позицію у файлі, поточні закладки (див. Закладки) і поточну мову (див. розділ Мови). Використовуючи сесії, ви можете однією дією відкрити весь набір пов'язаних з ними файлів.
X
Loading