Closing Files

Закриття файлів

In order to close the files you have open, you have multiple options at hand. Remember that if you have any unsaved data in a file, Notepad++ will always ask you if you'd like to save those changes before closing any file. Для того, щоб закрити відкриті вами файли, маєте кілька варіантів під рукою. Пам'ятайте, що якщо у вас є незбережені дані у файлі, Notepad + + завжди спитає вас, чи хочете ви зберегти ці зміни перед закриттям файла.
Primarily, you can close any file by selecting File->Close or press . Передусім, ви можете закрити будь-який файл, вибравши Файл->Закрити або натисніть.
To close all files, select File->Close All or press . Щоб закрити всі файли, виберіть Файл->Закрити все або натисніть .
To close all the files but the active one, select File->Close All but Active. Щоб закрити всі файли, окрім активного, виберіть Файл->Закрити все, окрім активного.
You can also close any tab by clicking on it with the middle mouse button. This way you can close tabs without having to bring them to the foreground. A right click on the tab will invoke a context menu, from which the topmost entry is Close me. That works just as well if you have only two mouse buttons. Ви також можете закрити будь-яку вкладку, клацнувши по ній за допомогою середньої кнопки миші. Таким чином, ви можете закрити вкладку, не активуючи її. Клацніть правою кнопкою миші на вкладці - викличете контекстне меню, в якому верхній пункт Закрити мене. Це працює так само добре, навіть якщо у вас є тільки дві кнопки миші.
There is also a setting that allows you to close any tab by doubleclicking on it, or show a close button on each tab (). To see how to do this, see the section about configuring the Tab Bar in the Preference dialog. Є налаштування, яке дозволяє закрити будь-яку вкладку подвійним клацанням на ній, є налаштування, щоб показувати кнопку закриття на кожній вкладці. (). Щоб побачити, як це можна зробити, див. діалог Налаштування.
Finally, you can close any active tab by clicking on the cross in the top-right corner of the menu bar. Нарешті, ви можете закрити будь-яку активну вкладку, натиснувши на хрестик в правому верхньому куті панелі меню.
X
Loading