Creating new files:

Створення нових файлів:

To create a new file, go to File->New or press . A new empty tab will appear with the title “New 1”, where the number depends on how many new files you have created since you opened the current Notepad++ instance. Щоб створити новий файл, перейдіть в Файл -> Створити або натисніть . Нова порожня вкладка з'явиться з назвою “New 1”, де номер залежить від того, скільки нових файлів ви створили з моменту відкриття поточного екземпляра Notepad++ .
X
Loading