Editing files

Редагування файлів

When you edit a file, Notepad++ will mark the file as edited, allowing you to save it if you wish to store these changes. To indicate a file is edited, the icon in the tab bar will turn red () and an asterisk (*) will be displayed in the title bar before the filename if that file is active. Коли ви редагуєте файл, Notepad ++ відмітить файл як редагуємий, дозволяючи вам зберегти, якщо ви бажаєте, зміни. Щоб вказати, що файл редагується, значок на вкладці ярликів почервоніє () і, якщо файл активний, відображуватиметься зірочка (*) в заголовку вікна перед ім'ям файла.
X
Loading