Read-only files

Доступні тільки для читання файли

Documents in Notepad++ can be marked as read-only, meaning they cannot be modified.

Notepad++ recognizes two read-only states:

Документи в Notepad ++ можуть бути відмічені як тільки для читання, означаючи, що вони не можуть бути змінені.

Notepad ++ розпізнає два доступні тільки для читання стани:

The file in the filesystem is marked as read-only. You can only enable the editing of the file by clearing the read-only flag. You can do so by selecting Edit->Clear Read Only Flag. Файл в файловій системі відмічений як тільки для читання. Ви можете отримати можливість редагування файла тільки після очищення доступного тільки для читання прапорця. Для цього вибрати Редагування ->Тільки читання.
The document in Notepad++ is marked as read-only. You can manually set this option by selecting Edit->Set Read Only. The document in Notepad++ cannot be edited, but if the file exists in the filesystem it will not be marked as read-only, this is just an internal state. Документ в Notepad ++ відмічений, як тільки для читання. Ви можете вручну встановити цю опцію, вибираючи Редагування->Тільки читання. Документ в Notepad ++ не може редагуватися, але, якщо файл існує в файловій системі, - він не буде відмічений як тільки для читання, це тільки внутрішній стан.
X
Loading