Printing

Друк

Notepad++ allows you to print a file with its current syntax coloring (see also the section about Languages). If you select File->Print, the Print dialog will be shown allowing you to setup your printer before printing. Selecting File->Print Now! or clicking on will immediately print the current file. To setup how a file should be printed, see Preferences Notepad + + дозволяє роздрукувати файл з його поточним підсвічування синтаксису (див. також розділ Мови). Якщо вибрати Файл ->Друк, в діалоговому вікні друку буде можливість налаштувати ваш принтер перед друком. Виберіть Файл->Друкувати негайно! або натисніть на кнопку , щоб відразу роздрукувати поточний файл. Для налаштування друку файла, див. Налаштування
X
Loading