Mouse gestures

Дії мишею

Actions

Дії

Below is the list of the predefined mouse gestures which you can use in Notepad++. They are defined by the Scintilla component, and cannot be configured: Нижче наведено список дій мишею які ви можете використовувати в Notepad + +. Вони визначаються компонентом Scintilla, і не можуть налаштовуватися:
Mouse gestures / Дії мишею
Shortcut Action Дія мишею Результат
Single left click Set current line Одиночне клацання лівою клавішею Стати на поточному рядку
Single left click on rightmost status bar pane Toggle typing mode between Insert and Overtype Одиночне клацання лівою клавішею з краю праворуч на рядку стану Перемикання режимів введення Вставити і Вставити з заміною
Single left click on bookmark margin Toggle bookmark Одиночне клацання лівою клавішею на полосі закладок Перемикання закладок
Shift+left click on fold point Uncollapse this fold and all those below Клацання Shift+ лівою клавішею на місці складки Розкриває це Згорнення і усі нижче
Ctrl+left click on fold point Toggle collapsed state of this fold, and propagate below Клацання Ctrl + лівою клавішею на місці складки Перемкикає стан цієї складки і нижчих
Right click Pop up context menu Клацання правою клавішею Контекстне меню
Double left click Select word Подвійне ліве клацання Вибрати слово
Double left click on location pane (status bar) Go to line Подвійне ліве клацання на рядку стану Йти до рядка
Triple left click Select line Потрійне ліве клацання Вибрати рядок

X
Loading